FONDURI U.E.

Beneficiar al proiectului "Sistem informatic integrat pentru gestionara activitatii si serviciilor de administratie publica la nivelul Regiunii Nord din judetul Neamt - cod SMIS 48425"

OBIECTIVE DE DEZVOLTARE LOCALĂ

.

FACILITĂȚI PENTRU INVESTITORI

.

PROIECTE DE INVESTIȚII

  • Modernizare drumuri comunale şi săteşti
  • Infrastructură
  • Reabilitare cămin cultural şi Muzeu sătesc
  • Centru de asistenţă după program şcolar de tip "After School"
  • Centru de zi "Acasă" pentru bătrâni
Modernizare Obor comunal Tupilati.pdf

S.D.L.